Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Individuální vytvoření zálohy (archivace) kurzu je požadováno z několika důvodů:

 • Přenosu kurzu nebo jeho části do jiného kurzu, případně na jiný systém Moodle.
 • Záloze dat k určitému datu. Obvykle je účelem především prevence před neočekávanými událostmi, pomůže například při nechtěném smazání části kurzu.

Zálohování je prováděno pomocí průvodce, tedy na základě zaškrtnutí různých voleb týkající se možností zálohy. Obvykle jsou využívány přednastavené hodnoty.

V bloku Správa kurzu zvolte Záloha.

menu nastavení kurzu - volba Záloha

První část průvodce s názvem Počáteční nastavení předurčuje, jaká data chceme zálohovat (výchozí nastavení):

 • IMS Common Cartridge 1.1 (ne) - možnost vytvoření balíčku vyhovující formátu IMS. Nepříliš používané nastavení pro přenos mezi různými LMS systémy a to s omezením (http://docs.moodle.org/25/en/IMS_Common_Cartridge_import_and_export).
 • Zahrnout zapsané uživatele - mají se zálohovat i údaje o zapsaných uživatelích? Při záloze na konci roku obvykle ano, pokud jde však pouze o zálohu studijních materiálů, pak ne. Tato volba je dostupná pouze správci systému.
 • Anonymizovat uživatelská data (ne) - provede přejmenování uživatelů (ochrana jmen uživatelů). Tato volba je dostupná pouze správci systému.
 • Zahrnout přidělení rolí (ano) - záloha bude obsahovat uživatelské role, tedy seznam učitelů a studentů.
 • Zahrnout moduly činností (ano)
 • Zahrnout bloky (ano)
 • Zahrnout filtry (ano)
 • Zahrnout komentáře (ano)
 • Zahrnout události kalendáře (ano)
 • Zahrnout podrobnosti o splnění činností v kurzu (ano)
 • Zahrnout protokoly o činnosti v kurzu (ne) - součástí zálohy budou protokoly o činnosti (Správa kurzu > Sestavy).
 • Zahrnout historii známkování (ne) - Součástí zálohy bude hodnocení studentů.
 • Zahrnout banku úloh (ano)V druhé části průvodce s názvem Nastavení schématu máte možnost zvolit, jaké konkrétní části kurzu mají být do zálohy zahrnuty:


Po kliknutí na tlačítko Další je zobrazen přehled s volbami zálohy. Pokračujte tlačítkem Provést zálohu:

Po dokončení by měla být zobrazena zpráva o úspěšném provedení zálohy. Následně je zobrazena stránka Import, kde je v části Oblast pro soukromé zálohy kurzů zobrazen odkaz na soubor se zálohou s možnostmi stáhnutí či obnovit.

Pro přenos do nového systému stáhněte soubor do počítače přes odkaz Stáhnout.


Oficiální nápověda:

Moodle.org: Course backup. [online]. Dostupné z: https://docs.moodle.org/en/Course_backup