Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

V nastavení kurzu vyberte volbu Obnovit.
Nastavení - volba Obnovit

V prvním kroku průvodce pro obnovu kurzu je nutné přidat soubor se zálohou, to je možné bud přetažením nebo pomocí tlačítka Vyberte soubor.

Průvodce obnovou kurzu - nahrání souboru

Po úspešném nahrání se  okně zobrazí modře název souboru a dalším krokem je potvrzení požadavku přes tlačítko Obnovit.
Dalším krokem je zobrazení podrobnostech o záloze a o nastavení. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
Obnova kurzu - podrobnosti o záloze

Místo obnovy poskytuje možnosti určení zda má být kurz obnoven jako nový (pro administrátory) nebo častější volba Obnovit do toho kurzu, v případě nového kurzu se nejčastěji využívá možnosti Odstranit obsah tohoto kurzu a poté obnovit. Zvolte druhou možnost a stiskněte Pokračovat.

Obnova kurzu - určení místa obnovy
Možnosti nastavení poskytují volby k upřesnění obnovy nastavení, nejčastěji je ponecháno výchozí nastavení, někdy se zahrnují metody zápisu, pokud předmět plně využívá STAG pak další metody zápisu nejsou obvykle využívány. Změnte dle uvážení a pokračujte tlačítkem Další.
Obnova kurzu a upřesňující nastavení

Poměrně důležitá je obrazovka Nastavení kurzu, kdy se velmi často mění konfgurace kurzu:
  • Přepsat konfiguraci kurzu - obvykle Ano pro změnu dalších uvedených parametrů.
  • Název kurzu - když byl kurz založen ze STAG, tlačítko přepsat je nezaškrtnuto, pak je název předmětu ponechán dle dat ze STAG.
  • Krátký název kurzu - když byl kurz založen ze STAG, tlačítko přepsat je nezaškrtnuto, krátký název je dle STAG + označení roku a pracoviště.
  • Začátek kurzu - volba pro upřesnění data kdy kurz začíná. Doporučeno nastavit dle skutečnosti.
  • Zachovat aktuální role a zápisy - ANO - volba pro ponechání zapsaných vyučujících a studentů. Případné upřesnění se provádí až po obnově dat.
Obnova kurzu - nastavení kurzu
Další obrazovka obsahuje Přehled o obnovovaných datech a nastavení, pokrčujte k samotnému obnovení přes tlačítko Provést obnovu.