Další předmět v kurzu


Pokud je kurz určen pro více předmětů (rozvrhových akcí), přidání předmětu k aktivitě (kurzu) probíhá přes tlustého klienta STAG.
Přídání provádí správce předmětů na katedře (uživatel STAG s rolí Katedra).

Vybrat z menu Aktivity

Z horního menu klienta vybrat Předměty > Aktivity

Úvodní obrazovka Aktivity STAG

Na úvodní obrazovce stisknout klávesu F7 pro přepnutí do režimu vyhledávání. Alternativně se po stisku klávesy F8 zobrazí všechny aktivity.

Obrazovka Aktivity po stisku klávesy F7.

V režimu vyhledávání umístěte klepnutím tlačítka myši kurzor do pole kde chcete vyhledávat, například Kód aktivity nebo Název a mezi znaky % napsat velkými písmeny znaky pro hledání (např. do kódu %MM1% ).
Znak % reprezentuje libovolný textový řetezec. Alternativně lze využít znak _ pro reprezentaci pouze jednoho znaku (%MM_).

Zadání znaků k vyhledávání.

Po zadání dotazu stiskněte klávesu F8 pro provedení dotazu.

Výsledný nalezený předmět.

Výsledkem dotazu může být konkrétní aktivita nebo více aktivit. Pomocí myši nebo kláves vyberte požadovanou.

Předměty přiřazené k aktivitě
Po volbě aktivity potřebujete přepnout na kartu Předměty a opět stisknout klávesu F7 pro vyhledávací režim.
Pokud je přidávana rozvhová akce, pak využijte kartu Rozvhová akce.

Vyhledávání předmětů.

Ve spodní části s názvem Ostatní předměty zadejte zkratku do pole Předmět nebo text z názvu do pole Název a to mezi znaky % (např. %LMMM1%).

Výsledek hledání předmětů.

Po stisku klávesy F8 budou zobrazeny předměty vyhovující zadanému dotazu. Následně vyberte předměty pomocí zaškrtávacích tlačítek v části Označit a klikněte na tlačítko Zařadit předmět.

Výsledná obrazovka po zařazení předmětu.
Po stisku tlačítka se zařazený předmět přesouvá do horní části obsahující předměty přiřazené k aktivitě.

Při přiřazení předmětu ke kurzu, je doporučeno doplnit zkratku do krátkého názvu kurzu v Moodle.