Nápověda

Ruční zápis je určen spíše v případě problémů s automatickým zápisem nebo k přidělování jiných rolích než student.

Přidání uživatele provedete takto:

Správa kurzu > Uživatelé > Zapsaní uživatelé

V pravém horním rohu kliknout na tlačítko Zapsat uživatele

Okno Zapsat uživatele

  • V okně můžete vybrat roli, kterou má uživatel v kurzu.
  • Pomocí tlačítka Hledat najít požadovaného uživatele.
  • S tlačítkem Zapsat potvrdit zápis a požadovanou roli.

Učitelé mohou přidělit pouze roli Učitel bez práva upravovat. K přidělení role Učitel je nutné kontaktovat správce systému.

V okně uživatelů jsou vidět pouze již někdy přihlášení uživatelé.

Správa přidaných uživatelů

V okně Zapsaní uživatelé dále můžete:

  • Získat informace o rolích, způsobu a data zápisu.
  • Spravovat role v kurzu - odebráním všech rolí způsobí odepření přístupu do kurzu.
  • Zcela vyškrtnout uživatele.

Problémy

  • Uživatel není k nalezení.
Uživatel se pravděpodobně do systému Moodle ještě nepřihlásil, systém nevidí všechny UHK účty, ale pouze úspěšně přihlášené. Vyjímkou jsou ručně vytvořené účty pro externí uživatele.