Nápověda

 • v systému STAG > horní záložka IS/STAG > v levé části zvolit:
Administrace Moodle Kurzů

 • Kurzy umožňuje spravovat studenty na kurzech a převod výsledků z kurzu do IS/STAG.
 • Nový kurz umožňuje vytvořit nové kurzy v systému Moodle pro zvolené předměty a rozvrhové akce.
Vyhledání předmětu pro založení kurzu

Po vyhledání předmětu jej označte zaškrtnutím, zrušte volbu vytvořit z původní verze (slouží pro vytvoření kurzu v novém roce). Volbu semestru a formy neměnte (Vše).

Vyučující a studenti jsou do Moodle automaticky zapsáni na základě údaju ve STAG. Garant předmětu má v Moodle roli Učitel bez práva upravovat.


Zrychlení vytváření kurzů, v dalším roce si vyučující může kurz sám snadno založit a využít předchozí verzi kurzu.

Součástí převodu kurzů do nového roku je snaha řešit několik problémů:
 • omezit existenci nepoužívaných kurzů.
 • snížení požadavků na administraci v budoucnu - napojení maxima předmětů na STAG.
 • zjednodušit vyhledávání - snížení počtu kurzů, skrytí nepoužívaných případně také jejich umístění mimo kategorii akademického roku.
 • omezit chybějící údaje, především krátký název odpovídající údajů ve STAG.
Zkratka STAG
 • problém s neuvedenými vyučujícími nebo neaktuální údaje ve STAG. Pak Při tvorbě kurzu může chybět vyučující, případně vyučující nemá možnost si zadat vytvoření kurzu.
 • zjednodušit přiřazení vyučujících a studentů bez nutnosti ručního přidávání a nastavování metod zápisu. Jedna z výhod napojení na STAG. To však nemusí být v některých případech žádoucí, například pokud je více vyučujících a každý má vlastní kurz.
 • možnost zjednodušení hodnocení kdy dochází k přenosu výsledků testů do STAG, kde lze následně rychleji známkovat.
Specifické požadavky
 • propojení konrétního kurzu pro více předmětů je nutné nastavovat přes klienta STAG. Toto řeší na katedře osoba s rolí Katedra či Správa předmětů.
 • zjednodušujícím krokem je vytvoření kurzu pomocí jednoho z předmětů přes STAG.
 • následně upravení krátkého názvu kurzu.
 • nastavení dalších předmětů.
STAG - přiřazení více předmětů na jeden kurz - aktivity

Nevyužívání propojení STAG
 • pokud chce vyučující kurz výhradně pro sebe a větší kontrolu. Pokud předmět není ve STAG (projektové kurzy, kurzy pro externí uživatele).
 • nutnost nastavení metod zápisu.
 • založení, obnova a případné další požadavky na ruční administraci mohou trvat delší dobu.
 • kurz může být hůře dohledatelný. U předmětů ve STAG nebude odkaz na kurz.
STAG - Odkaz na aktivitu
Oficiální nápověda: