Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

V metodách zápisu lze ovlivnit jakým způsobem bude probíhat zápis (přihlášení) studentů do kurzu. Nastavení najdete v:

Správa kurzu > Uživatelé > Metody zápisu
 • Ruční zápis poskytuje největší kontrolu, ale pro velký počet studentů je ruční zápis učitelem velmi pracný a nepraktický. Pomocí této metody je vždy zapsán učitel. Ruční zápis do kurzu musí být vždy povolen, odebráním (křížek), či deaktivací (oko), si zrušíte přístup do kurzu !. Vyvolání okna k přidání uživatele je možné více způsoby, v níže uvedeném okně je to ikona hlavy (Ikona hlavy pro přidání uživatele).
 • Zápis sebe sama poskytuje určitý automatizovaný způsob, kdy student se do kurzu sám zapíše. Podmínky za jakých si může předmět zapsat ovlivní učitel v nastavení metody, tzn. po kliknutí na ikonu ozubeného kola. Obvykle stačí pouze kliknout na ikonu oka k povolení metody s výchozím nastavením.

Nastavení metod zápisu

obr. Metody zápisu

 • Výchozí uvedené nastavení je doporučeno neměnit.
 • Ruční zápis do kurzu musí být vždy povolen, odebráním (křížek), či deaktivací (oko), si zrušíte přístup do kurzu !!
 • Přístup pro hosty není příliš obvyklé povolit, obsah poté může vidět kdokoliv. Může být využívn pro zpřístupnění obsahu externím uživatelům.

Volby automatizovaného způsobu zápisu

Níže je zobrazeno výchozí nastavení metody s názvem Zápis sebe sama do kurzu. Pod obrázkem jsou krátce zmíněny nejčastěji využívané možnosti.

Zápis sebe sama do Kurzu

obr. Zápis sebe sama do kurzu

 • Klíč k zápisu - možnost omezit zapsání do kurzu pouze studentům znající daný klíč (heslo), které je obvykle zasíláno pomocí emailu nebo sděleno jiným způsobem. Velmi často se však stává, že student se chce do systému přihlašovat pomocí zaslaného hesla. Správně tedy je nejdříve se přihlásit do systému Kurzy a teprve po vyhledání kurzu zadat požadované heslo k zápisu. Více je zmíněno v části Přihlášení
 • Doba trvání platnosti zápisu - jde o dobu platnosti zápisu, po této době dojde k odhlášení zápisu studenta z kurzu. Doporučeno nepoužívat! Pro studenty do dalšího roku se obvykle zakládá další kurz a není tedy vhodné využívat automatické vymazání z kurzu. V případě 10 dní tedy bude zápis po 10 dnech zrušen!
 • Začátek zápisu - velmi častá volba data od kterého je umožněn zápis do kurzu. Například datum začátku školního roku.
 • Konec zápisu - omezení do kdy je možné se zapsat. Pokud nemá být umožněn zápis v průběhu semestru, zvolte datum od kdy nemají možnost studenti práva zápisu. Například týden po první přednášce. Doporučeno používat s opatrností!
 • Maximum zapsaných uživatelů - volba pro omezení maximálního počtu studentů. Výchozí je neomezeno (0).
 • Posílat uvítací dopis - zda má být odeslán email s potvrzením o zapsání do kurzu, vhodné je zasílat, tedy ponechat výchozí volbu.
 • Vlastní uvítací zpráva - možnost vlastního textu v uvítacím dopisu (emailu).

Youtube : Enrolling Learners - Learn the basics of teaching with Moodle (English) :