Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Antiplag Modul je obdoba úkolu, kde studenti mohou odevzdávat svoje práce k ohodnocení. Učitel kromě známých možností známkování získává navíc možnost odeslat jednotlivé nebo všechny soubory ke kontrole do systému Odevzdej.cz.

K odevzdávání více prací v průbehu semestru je doporučeno pro každou práci vytvořit samostnou činnost Antiplagiát.

  • Po kliknutí činnost Antiplagiát je zobrazena stránka s formulářem k odevzdání souboru.

  • Po odeslání souboru se z pohledu student zobrazí :


Pohled Učitele:

  • Možnosti známkování a odesílání úkolů ke kontrole najdete v Administraci modulu pod volbou Zobrazit/známkovat projekty. Odesílat lze jednotlivé projekty po kliknutí na odkaz Zkontrolovat ve sloupci Plagiát, k hromadnému označení je určen sloupec Výběr nebo tlačítko Vybrat vše Po potvrzení odeslání se změní stav ve sloupci Antiplagiát.
  • Kontrola práce může trvat od několika hodin až po jednotky dnů, orientačně je uváděno 1 až 2 dni. Systém Moodle kontroluje stav odevzdaných prací několikrát za hodinu.
  • Výsledný příklad obrázku níže ukazuje nasimulovanou stoprocentní shodu s jinou prací, uvedené informace jsou zobrazeny po kliknutí na odkaz Zkontrolováno ve sloupci Antiplagiát.

  • Detailní informace ve formátu PDF jsou zobrazeny pod odkazem Úplný výsledek kontroly. Výsledný dokument obsahuje odkazy na podobné dokumenty včetně uvedení konkrétních pasáží v odkazovaných dokumentech. 

Pohled studenta

  • výsledek kontroly není zobrazen. Známka kterou vidí je ruční hodnocení učitele.