Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Export Banky úloh

V kurzu najít blok Správa kurzu a zvolit v bance úloh volbu Export :

Správa kurzu > Banka úloh > Export

Nastavení Exportu Banky úloh do souboru

Pro účely přenosu banky úloh je vhodná volba formátu : Formát Moodle XML

Při exportu se vždy vybírá kategorie, která má být exportována. Společně s exportem lze přenášet i informaci o kategorii, pokud tuto informaci chcete zachovat ponechte zaškrtnutou volbu Zapsat kategorii do souboru.

K obecným nastavením kategorie (oficiální nápověda):

  • Při větším množství je lepší roztřídit testové úlohy do kategorií a podkategorií.
  • Každá kategorie má svůj kontext, který určuje, kde mohou být úlohy z dané kategorie použity:

  • Kontext činnosti - úlohy jsou dostupné pouze v daném modulu činnosti
  • Kontext kurzu - úlohy jsou dostupné v celém kurzu (asi nejčastější)
  • Kontext kategorie kurzů - úlohy jsou dostupné ve všech kurzech v dané kategorii kurzů
  • Systémový kontext - úlohy jsou dostupné ve všech kurzech na serveru

Kategorie úlohy se rovněž používají při práci s náhodně vybíranými úlohami. Ty se vybírají vždy z jedné vybrané kategorie úloh.

Uložení souboru bude iniciováno kliknutím na tlačítko Exportovat úlohy do souboru

Import Banky úloh

V kurzu najít blok Správa kurzu a zvolit v bance úloh volbu Import:

Správa kurzu > Banka úloh > Import

Ve vlastnostech formátu opět zvolit Formát Moodle XML :

Import banky úloh

Do části Importovat musíte pomocí tlačítka Nahrát soubor najít a nahrát soubor s exportovanými otázkami, případně tento soubor nahrát přetáhnutím pomocí myši.

Část Obecná nastavení umožnuje po rozkliknutí nastavit některá rozšířená nastavení, například pro práci s kontextem a kategorií, pokud tyto informace nechcete importovat.

Tlačítkem Importovat zahájíte proces nahrání otázek do Banky úloh ve vybraném kurzu.

V přehledu otázek lze exportovat také jednotlivé otázky - volba Exportovat jako Moodle XML.

volba Exportovat jednu otázku do souboru Moodle XML

Oficiální zdroj:

https://docs.moodle.org/en/Question_bank