Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Úkol slouží studentům k jednoduchému odevzdávání elektronickcýh dokumentů. Učitel zadá téma, určí podmínky odevzdání a po odevzdání jednoduše provede ohodnocení.

Přidání nového úkolu vyučujícím je podmíněna aktivací režimu úprav (viz. Přidání obsahu).

Nastavení úkolu část obecné

Obecná nastavení
  • Název úkolu - pro krátký název používaný jako popis v kurzu.
  • Popis - podrobnější instrukce s požadavky na úkol.
  • Další soubory - možnost nahrání dokumentů obsahující instrukce, šablonu či jiná pomocná data.
Dostupnost
Úkolo - Nastavení dostupnosti
  • Povolit odevzdání úkolů od -určení data od kdy je povoleno odevzdání, není tím ovlivněno zobrazení úkolu, studenti mohou obsah úkolu normálně prohlížet, pokud není úkol nastaven jako skrytý. Pokud není nastaveno, mohou být úkoly odevzdány ihned.
  • Termín odevzdání - nastavení konečného termínu k odevzdání, pokud dojde k odezvdání později, bude úkol označen jako odevzdaný po termínu.
  • Datum ukončení - pokud je termín nastaven, po zvoleném datun nebude povoleno termín odevzdat.
  • Připomenout mi termín známkování - možnost připomenutí termínu známkování pro vyučujícího. Ovlivňuje oznámení na nástěnce vyučujících.

Pohled Studenta

Pokud jsou nastaveny správně termíny získává student možnost snadnějšího přehledu o termínech a odevzdání na nástěnce:
Úkoly na nástěnce

Podrobné zadání úkolu s tlačítkem pro odevzdání úkolu:
Úkol - podrobnosti

Typy úkolů
  • Upřesnění zda je řešením text psaný přímo do systému nebo ve formě odevzdávaných soborů.
  • Další volby umožnují omezit počet slov u textu odevzdávaného v systému, počet souborů, jejich velikost, případně požadovaný formát (například pouze pdf, doc).
  • Doporučeno je omezit odevzdávání souborů ve formátu PDF:
Vynucení PDF

Další informace:
Oficiální dokumentace (Assignment activity)

Youtube : Assignment - Learn the basics of teaching with Moodle (English) :