Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Najděte požadovaný kurz

Prvním krokem k přihlášení je vyhledání kurzu. K odkazu na kurz se můžete dostat více způsoby:

  • přímý odkaz na kurz od učitele (v emailu, z webové stránky..)
např. https://kurzy.uhk.cz/course/view.php?id=126
  • procházením kurzů ve stromové struktuře kategorií
Procházení kategoriíí kurzů
  • využitím pole k vyhledávání kurzů (dle krátkého názvu / zkratky, nebo dlouhého názvu).
Pole k vyhledávání kurzu
Vkročte do kurzu a zapište se

Druhým krokem je vkročení do kurzu. Pokud jste přihlášeni a je povolena metoda pro zápis sebe sama, je vám zobrazeno tlačítko k zapsání:

Příklad obrazovky s přihlášením do kurzu.

Zápis může být chráněn heslem (klíčem k zápisu), o jeho sdělení požádejte vyučujícího.