Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Safe Exam Browser
  • Aplikace Safe Exam Browser (safeexambrowser.org/) je alternativou ke známým internetovým prohlížečům (Firefox, Google Chrome,..) s možnostmi většího zabezpečení, kdy jsou potlačeny ostatní programy na počítači a zadávání internetových adres URL. Funguje na Windows a Apple. Samotné používání aplikace předpokládá předchozí konfiguraci pomocí konfiguračního souboru (šablony), ta nastavuje bezpečnostní nastavení a hlavně webový odkaz na systém pro který má být používán.
  • Pomocí SEBConfigTool.exe je vytvářeno nastavení testu, nejdůležitějším je například adresa testu v záložce General a Start URL (v našem případě https://kurzy.uhk.cz), další jsou pak omezení některých funkcionalit na počítači. Vytvořený soubor nastavení je následně poskytován k stažení a pomůže se spuštěním testu, podmínkou je nainstalování programu SafeExam Browser na testovací zařízení.

SEB Config

Příklad souboru SEB ke stažení (bez zašifrování a Admin hesla k úpravě) :


SebClientSettingsUHK.seb

Exam key:

96481a8fd06a43a27b324fde331961dab1def1793a7f139d410f1bd74d1604bb

Nastavení Testu pro použití SEB

Používání SEB vyžaduje vždy konfiguraci v podobě šablony (souboru), která upřesnuje chování Safe Exam Browser a odkaz na Moodle, případně konrétní test. Jak šablona vzniká je určeno ve vlastnostech testu na záložce Safe Exam Browser a volbě Vyžaduje použití Safe Exam Browser.

Nastavení testu - Safe Exam Browser

  • Ne - k testu nebude SEB využíván a je tedy možné jej standardně absolvovat v bežném internetovém prohlížeči či aplikaci Moodle App.
  • Ano - nakonfigurovat ručně - po této volbě je zobrazneo několik upřesnujících konfiguračních voleb, kdy jejich nastavení slouží k automatickému vytvoření konfiguračního souboru a jeho nabídnutí ke stažení.
  • Ano - použít existující šablonu - volba umožní využití šablony od administrátora Moodle, pokud byla do systému nahrána. Obvykle obsahuje výchozí hodnoty SEB a adresu systému.
  • Ano - nahrát vlastní konfiguraci - nabídka možnosti nahrání vlastního konfiguračního souboru připraveného v aplikaci SEB Configuration Tool. Stejně jako v předchozích případech je soubor uložen na server a nabídnut ke stažení a spuštění SEB. Volba slouží pro uživatele využívající některé z pokročilých voleb v konfiguraci SEB.
  • Ano - Použít konfiguraci klienta SEB - volba kdy není nabídnuto stažení konfiguračního souboru a tedy ani spuštění prohlížeče SEB. Určenní j epro situace, kdy je konfigurační soubor distribuován jinou formou, například emailem, nebo umístěním na plochu v počítačové učebně.
Poslední dvě volby umožnují použití povolených klíčů, kdy požadavkem na správné klíče má být zajištěno větší zabezpečení, kdy je ztížená možnost manipulace a tedy nechtěnou úpravou šablony SEB.

Spuštění testu pomocí SEB s nabídnutím stažení konfiguračního souboru

Volby generující konfigurační soubor zajistí nabídnutí stažení programu SEB, konfiguračního souboru i jeho spuštění. Studentům se tak zobrazí u testu následující obrazovka:
Spuštění SEB s nabíkou stažení programu a konfigurace

Další informace: