Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Safe Exam Browser
 • Aplikace Safe Exam Browser (safeexambrowser.org/) je alternativou ke známým internetovým prohlížečům (Firefox, Google Chrome,..) s možnostmi většího zabezpečení, kdy jsou potlačeny ostatní programy na počítači a zadávání internetových adres URL. Funguje na Windows a Apple. Samotné používání aplikace předpokládá předchozí konfiguraci pomocí konfiguračního souboru (šablony), ta nastavuje bezpečnostní nastavení a hlavně webový odkaz na systém pro který má být používán.
 • Pomocí SEBConfigTool.exe je vytvářeno nastavení testu, nejdůležitějším je například adresa testu v záložce General a Start URL (v našem případě https://kurzy.uhk.cz), další jsou pak omezení některých funkcionalit na počítači. Vytvořený soubor nastavení je následně poskytován k stažení a pomůže se spuštěním testu, podmínkou je nainstalování programu SafeExam Browser na testovací zařízení. Pokročilejší konfigurace může vyžadovat větší technické znalosti a výhodou je znalost anglického jazyka.

SEB Config

Příklad souboru SEB ke stažení (bez zašifrování a Admin hesla k úpravě) :


SebClientSettingsUHK.seb

Exam key:

96481a8fd06a43a27b324fde331961dab1def1793a7f139d410f1bd74d1604bb

Nastavení Testu pro použití SEB

Používání SEB vyžaduje vždy konfiguraci v podobě šablony (souboru), která upřesňuje chování Safe Exam Browser a odkaz na Moodle, případně konkrétní test. Jak šablona vzniká je určeno ve vlastnostech testu na záložce Safe Exam Browser a volbě Vyžaduje použití Safe Exam Browser.

Nastavení testu - Safe Exam Browser

 • Ne - k testu nebude SEB využíván a je tedy možné jej standardně absolvovat v běžném internetovém prohlížeči či aplikaci Moodle App.
 • Ano - nakonfigurovat ručně - po této volbě je zobrazeno několik upřesňujících konfiguračních voleb, kdy jejich nastavení slouží k automatickému vytvoření konfiguračního souboru a jeho nabídnutí ke stažení. Jde pravděpodobně o nejpoužívanější volbu.
 • Ano - použít existující šablonu - volba umožní využití šablony od administrátora Moodle, pokud byla do systému nahrána. Obvykle obsahuje výchozí hodnoty SEB a adresu systému.
 • Ano - nahrát vlastní konfiguraci - nabídka možnosti nahrání vlastního konfiguračního souboru připraveného v aplikaci SEB Configuration Tool. Stejně jako v předchozích případech je soubor uložen na server a nabídnut ke stažení a spuštění SEB. Volba slouží pro uživatele využívající některé z pokročilých voleb v konfiguraci SEB. Nastavení dodatečné ochrany konfigurace s využitím klíče, problémem je nutnost zadání klíče do konfigurace a v některých případech tak důslednější správa klíčů. 
 • Ano - Použít konfiguraci klienta SEB - volba kdy není nabídnuto stažení konfiguračního souboru a tedy ani spuštění prohlížeče SEB. Určení je pro situace, kdy je konfigurační soubor distribuován jinou formou, například emailem, nebo umístěním na plochu v počítačové učebně. Stejně jako v předchozím případě je možnost zadání pouze povolených klíčů k ochraně konfiguračního souboru. 
Poslední dvě volby umožnují použití povolených klíčů, kdy požadavkem na správné klíče má být zajištěno větší zabezpečení, kdy je ztížená možnost manipulace a tedy nechtěnou úpravou šablony SEB. Zadáním klíče může být potencionálním problémem i pro legitimní uživatele.

Konfigurace klíče v aplikaci SEB Configuration Tool :
Konfigurace klíče v SEB Configuration Tool

Spuštění testu pomocí SEB s nabídnutím stažení konfiguračního souboru

Volby generující konfigurační soubor zajistí nabídnutí stažení programu SEB, konfiguračního souboru i jeho spuštění. Studentům se tak zobrazí u testu následující obrazovka:
Spuštění SEB s nabíkou stažení programu a konfigurace

Nevýhody

 • Na nutnost instalace by mělo být s dostatečným předstihem upozorněno, před ostrým testem je důrazně doporučeno přístup pomocí SEB vyzkoušet.
 • Nutnost instalace instalace na klientská zařízení a tím i potencionální problémy s instalací. Někdy je tak doporučováno spíše na učebnách. Doporučena instalace na klasický počítač s operačním systémem Windows, Aplikace existuje i pod MacOS a IOS, u těchto systémů může být problematická podpora s instalací nebo používáním.
 • Případná podpora na dálku může být používáním SEB ztížena. Například pro screenshot obrazovky prostředí SEB doporučujeme využít další zařízení s fotoaparátem.
 • Pro opravdu vyšší zabezpečení doporučeno využívat i nějakou formu dohledu, tedy například přes webovou kameru. Bez dohledu není například omezeno využití jiného zařízení.
 • Nutnost správného nastavení testu a znalost konfiguračního souboru.
 • Používání může být mírně nezvyklé a omezující, nejsou známy případné problémy pro osoby se zdravotním omezením.
Známé technické problémy
 • Předpokladem instalace je aktuální verze operačního systému. Není poskytována podpora pro nepodporované systémy, například instalace pod Windows 7 může skončit chybou.

Možná chyba při instalaci Windows 7

 • Není povoleno spouštění prohlížeče ve virtuálním systému (obvykle jde o žádoucí vlastnost nastavenou ve výchozím nastavení). Spuštění končí chybou "This computer appears to be a virtual machine. The selected configuration does not allow SEB to be run in a virtual machine.".

Další informace: