Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Výchozí nastavení systému určuje role uživatelů ve dvou hlavních kontextech:

 • Kategorie - možnost určit roli Manažer nebo Tvůrce kurzu. Role Manažera může být přidělena pracovníkům zodpovědným za celou kategorii s požadavkem na dohled a správou kurzů. Tvůrce kurzů zatím není v tomto systému využívána, k tvorbě kurzů je využíváno žádostí schvalovaných správcem systému.
 • Kurzu - oprávnění v kurzu je členěna podobně:
  • Student - běžná role pro účastníky kurzu. Student může procházet materiály, odevzdávat úkoly, získát ohodnocení či odznaky.
  • Učitel bez práva upravovat - role umožnující prohlížení materiálů a úkolů s možností provádět hodnocení.
  • Učitel - výchozí role žadatele o kurz. Kromě správy obsahu může zapisovat studenty a učitele bez práva upravovat (výchozí bezpečnostní nastavení). Oprávnění může být přiděleno na žádost od správce systému.
  • Manažer -  Nejvyšší oprávnění s možností měnit v kurzu i učitele.

Dle přihlášení systém rozlišuje:

 • Registrovaný uživatel - přihlášený uživatel s platným a povoleným účtem.
 • Host - uživatel bez platného přihlášení.

Přidělení rolí v kurzu provádí oprávněný uživatel pomocí ručního zápisu.

Více informací:

https://docs.moodle.org/28/en/Managing_roles