Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Přístup pro externí uživatele


V rámci UHK je povolen přístup do Moodle prostřednictvím ověřování Domény určitým skupinám uživatelů. Zpřístupnit kurz pro externí uživatele lze více způsoby.

přístup pro Hosty
  • anonymní přístup bez nastavení hesla neumožní kurz zpřístupnit pouze vybraným uživatelům.
  • pouze limitovaný přístup bez možnosti komunikace v diskuzích, účast v testech a odevzdávání úkolů.
  • mezi nevýhody patří absence možnosti sledování kdo na kurz kouká a uchovávání historie činností.
  • s nastavením hesla lze částečně omezit kdo se k obsahu kurzu dostane, stále však jde o anonymní omezený přístup.
  • host může být pouze jeden, nelze tedy určit více hostů s různým heslem.

Nastavení najdete:

Správa kurzu > Upravit nastavení > Přístup pro hosty

Nastavení přístupu pro hosty

Zda je přístup povolen pro hosty se pozná při prohlížení kategorií, kde v pravé části jsou ikony reprezentující nastavené metody zápisu.

Výpis kurzu s různými metodami zápisu

  • Ikona hlavy značí povolení přístupu pro Hosty. Pokud by u ikony byl klíč (Ikona reprezentující přístup hosta s heslem)  musí host znát heslo. Další dvě ikony reprezentují zápis sebe sama do kurzu, případně zápis sebe sama do kurzu podmíněný znalostí hesla.
  • Po kliknutí na kurz se zobrazí přihlašovací stránka kde je nutné kliknout na ikonu s popisem "Přihlásit se jako host".

Vytvoření externího uživatele
  • Systém ověřuje uživatele buď pomocí účtu UHK nebo hledá uživatele v interní databázi uživatelů (ručně vytvořené účty). Do této interní databáze systému Moodle může správce systému uživatele ručně přidat. Provádí se to po jednom či hromadně prostřednictvím CSV souboru (tabulky z Excelu).
  • Po přidání a přihlášení může uživatel provádět stejné činnosti jako kterýkoliv jiný uživatel UHK. Může se tedy zapisovat i do různých kurzů pokud mu to metody zápisu povolují. Kurzů, které mají povolenou metodu zápisu sebe sama do kurzu bez hesla či časového omezení je velké množství.
  • S ohledem na výše uvedené je doporučeno příliš nevyužívat ruční tvorbu uživatelů na hlavním systému Moodle (kurzy.uhk.cz). Pokud by se mělo jednat o desítky, až stovky externích uživatelů, je na zvážení vytvoření nové instance systému Moodle na jiné adrese, například projektX.uhk.cz.