Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Doplnění kurzu o multimediální obsah je velmi populární. S požadavky na video však je žádoucí zohlednění určitých pravidel:

 • Zvolte vhodnou velikost. Systémové zdroje nejsou neomezené a kurzy jsou využívány i z mobilních zařízení, velká videa je tedy snaha omezovat a optimalizovat. Obvykle tedy rozlišení nepřekračuje 720x540 bodů, časté je 640x480 a při kódování je využívána komprese, například využití formátu MP4.
 • Pokud je to možné, využijte externí úložiště, například Youtube či Vimeo. V případě Youtube tím získáte navíc i některé funkce navíc, například volbu kvality přehrávání, odkaz na samostatné video na YouTube. Z pohledu kompatibility a bezproblémovosti přehrávání je volba uložení na Youtube téměř ideálním řešení, nastavení možnosti kvality navíc zajištuje možnost přehrávání i na pomalejším připojení, či snahy šetřit přenášená data u uživatelů využvající mobilní připojení s omzením počtu přenášených dat.
 • Ukládáním videa do Moodle má být pouze výjimečné a krajní řešení, doporučené jsou výše uvedená externí úložiště. Po domluvě je možné uložit soubory na některý z webových serverů UHK a pak již dále využívat při editaci kurzu adresy na videa.
 • Možnosti zobrazení a přehrání videa jsou dále závislé na používaném internetovém prohlížeči. Pokud jde tedy o klasický stolní počítač, může být nutné používání některého z novějších prohlížečů a doinstalace podpory videa (kodeky).

Vložení videa jako Soubor

 • První možností je vložení videa je přidání materiálu s volbou vložení souboru  - kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál a volbu vložit soubor.
  Kliknout a odkaz pro přidání nového materiálu
 • V dalším novém dialogovém okně je nutné vyplnit alespoň název a popis, poté přidat soubor. V pokročilém nastavení vzhledu můžete dále upřesnit, co se stane po kliknutí na odkaz:
 • Automaticky - v případě mp4 souboru znamená vložení do stránky
 • Vložený - je zobrazena nová stránka v systému Moodle, tedy včetně postranních menu systému.
 • Vynutit stažení - zobrazení dialogu pro stažení souboru.
 • Otevřít soubor - dle typu prohlížeče, obvykle prohlížeč zobrazí video v samostatném okně (záložce).
 • Ve vyskakovacím okně - podobně jako předchozí, ale je otevřeno novém vyskakovacím okně bez některých menu a záložek.

Dialogové okno pro upřesnění vlastností videa

Výsledkem je zobrazení odkazu:

Výysledek vložení videa jako soubor

Video se však zobrazí až po rozkliknutí, jakým způsobem je závislé na konfiguraci předchozího nastavení. Níže je ukázka automatického nastavení:

Video po rozkliknutí odkazu

Vložení videa jako Multimediální obsah

K vložení okna s náhledem a možností okamžitého přehrávání je realizováno editací oblasti (u zvolené oblasti kliknout

na ozubené kolo).

Dalším krokem je umístění kurzoru na místo kde má být video vloženo 

Editor Atto před vložením videa

a poté kliknout v editoru na ikonu Multimedia:

Dialogové okno pro vložení Multimediálního souboru:

Dialogové okno pro vložení Multimediálního obsahu

V okně je možné vybrat video z repozitáře (případně jej do repozitáře nahrát), nebo vložit odkaz na externí zdroj (jiný webový server, youtube).

Výsledek může být v editoru trochu matoucí (je zobrazen pouze odkaz):

Editor Atto s vloženým odkazem na video

Výsledné zobrazení však bude s náhledem:

Vložené video s náhledem

Pokud není žádoucí zobrazení náhledu, v editoru se nevkládá mulitmediální obsah, ale odkaz.


Známé problémy

 • určité kombinace formátů videa a audia jsou nekompatibilní, tedy mohou být odmítnuty buď již v průběhu nahrávání při volbě vkládání jako multimediální obsah, nebo nejsou zobrazovány korektně. Zkušenosti tímto problémem se věnuje další kapitola nápovědy s názvem Videa - přehrávání. Nejčastěji doporučované řešení je využití uložení na stránkách YouTube. Přesto je i tak vhodné provést případnou konverzi videa na vyhovující formát. V budoucnu může být žádoucí video do Moodle nahrát, ale táké je možné, že příští verze Moodle a internetové prohlížeče přinesou podporu i problematické volbě formátu.


Oficiální dokumentace:

https://docs.moodle.org/en/Video

https://docs.moodle.org/en/Videofile