Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Doporučený postup pro tvorbu kurzu:

 • Vytvořit obsah
 • Upravit metody zápisu
 • Zpřístupnění (zviditelnit) kurz pro studenty.

U již existujících by mělo být provedeno:

 • Kontrola názvu (roku a formy), popisu a počet všech sekcí. V Nastavení > Správa kurzu > Upravit nastavení
 • Kontrola zda neobsahuje zápisy studentů z minulého roku - V Nastavení > Správa kurzu > Uživatelé > Zapsaní uživatelé
 • Kontrola aktuálnosti obsahu
 • Úprava metod zápisu. Zda například není omezení zápisu nastaveno na minulý rok. Zda je povolen automatický zápis studentů (metoda Zápis sebe sama do kurzu).

Nastavení kurzu

Na stránce Upravit nastavení dále lze učit několik dalších vlastností kurzu:

Typ uspořádání kurzu

Zásadní volba pro ovlivnění zobrazení hlavní stránky kurzu.

 • Výchozí a nejobvyklejší volbou je Tematické, kdy jsou jednotlivé bloky využívány jako jednotlivá témata.
 • Týdenní je podobné předchozí volbě, ale jednotlivé bloky znamenají konkrétní týden.
 • Diskuzní je zjednodušená volba kdy je využíváno pouze diskuzní fórum.
 • Formát jednoho modulu je podobné předchozí volbě, kdy je v kurzu zvolen pouze určitý modul.