Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Od verze Moodle 2.7 je výchozím editorem Atto HTML editor. Na první pohled se textové editory liší vzhledem horního menu zastupující různý počet tlačítek a funkcí. Starší editor s názvem TinyMCE funkcí poskytuje více, otázkou však může být jeho podpora v budoucnu.

Menu editoru TinyMCE

Obrázek: TinyMCE editor (Nabídka nástrojů)

Atto HTML Menu

Obrázek: Atto HTML editor (Nabídka nástrojů)

Důvodem výchozí nabídky menších možností úprav písma, například v podobě velikosti a barev, je snaha o celkové sladění systému se zvoleným grafickým motivem. Ve výchozím nastavení tak může být snaha potlačit kreativitu uživatelů, neboť v minulosti s přechodem na novější vzhled a verze systému Moodle docházelo ke konfliktu používaných typů písma a barev v kurzu a jiných ve zvoleném grafickém vzhledu systému. Celkový dojem pak mohl působit rušivě a nevzhledně.

Další konflikt se vzhledem i funkčností může vzniknout vlivem zobrazení na různých zařízení, tedy různé prohlížeče, mobilní zařízení, různé používané rozlišení.

V extrémním, ale stále častějším případě může být obsah posuzován i z pohledu přístupnosti (dostupnost obsahu a webu pro handicapovaní). Pak přílišná kreativita může být problém.


Přepínání editorů

Volbu výchozího editoru najdete:

V pravém horním rohu pomocí šipky u jména uživatele zvolit Předvolby > Volba Editoru


První kroky

Po startu editoru je menu minimalizované, více tlačítek zobrazíte kliknutím na:Tlačítko: Více tlačítek.

Dále je práce podobná jako v běžných textových editorech. Fungují i některé klávesové zkratky, například Ctrl + B pro nastavení tučného textu.


Editace HTML

Pokročilé možnosti pro zkušenější uživatele poskytuje přímá editace HTML, tu najdete:

Tlačítko Zobrazit více tlačítek > HTML (<>)

Doporučena je opatrnost a případná kontrola validnosti kódu.


Známé problémy

  • Podmínkou využití editoru je podporovaný prohlížeč s funkční instalací podpory jazyka Java. Pokud něco nefunguje, menu editoru se nezobrazí a editace materiálů je tak značně omezená.
  • Využití vkládání z Wordu či vkládání obsahu stránky v podobě obrázku je funkční, výsledný kód HTML není zrovna ideální. V budoucnu by mohl být s tímto problém, například se zobrazením v budoucích verzí systému nebo při požadavku na přenos kódu do jiných webových stránek či systémů.

Z pohledu administrátora

výchozí nastavení lze doplnit o některé funkcionality například přidáním možností barev a přepnutí editoru na celou obrazovku:
https://MOODLE/admin/settings.php?section=editorsettingsatto
style1 = title, bold, italic, fontcolor
other = html, fullscreen

Více:

https://docs.moodle.org/35/en/Text_editor