Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Ruční přidělení odznaku

  • Tato volba je vhodná pokud jde o složitější kurz a potřebu 100% kontroly nad udělováním odznaku nebo v případě nutnosti odměňovat za zásluhy, například sponzorství, čestné události nebo splnění zkoušky mimo systém.

  • Po již známém vytvoření odznaku je nutné upravit kritérium odznaku:

Nastavení > Správa kurzu > Odznaky > Správa odznaků > Kritéria

Zde je pro náš požadovaný účel volba Ruční přidání role, obvykle to bývá Učitel.

Po dokončení nastavení lze odznak přidělit na záložce Příjemci. Po kliknutí na tlačítko Udělený odznak je zobrazeno s okno s volbou příjemce odznaku.

Na pravé straně stačí označit příjemce a tlačítkem Udělený odznak je příjemce potvrzen a přesunut mezi držitele odznaku.

Odstranění takto udělených odznaků je problematičtější a provádí se odstranění daného typu odznaku na stránce Správa odznaků.