Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Odznaky jsou motivačním prvkem a představují zajímavý způsob odměny za splněních určitých činností v kurzu.

Tato kapitola se zaměří dále na příklad vydání odznaku za splnění testu. První odstavec, věnovaný globálnímu nastavení, může vyučující přeskočit.


Povolení sledování plnění pro správce systému

K větší podpoře možností udělování odznaků je nutné zapnout pro celý server sledování plnění (výchozí je neaktivováno):

Nastavení > Správa stránek > Pokročilé funkce > Povolit sledování plnění (enablecompletion)

Nápověda říká: Pokud je povolena, tato volba vám umožňuje zapnout funkce sledování plnění na úrovni kurzu.

Na stránce pokročilé funkce lze v případě požadavků odznaky zakázat volbou Povolit odznaky (enablebadges) (Výchozí volba je aktivováno).


Nastavení sledování plnění ve správě kurzu

Určení , že je test splněn vyžaduje aktivaci sledování plnění a to jednak v nastavení kurzu a poté i u konkrétních činností, v našem případě tedy testu. Ve výchozím nastavení není nastavení povoleno (pravděpodobně s ohledem na úsporu systémových zdrojů). Změnu je nutné provést v nastavení kurzu:

Nastavení > Správa kurzu > Sledování plnění > Povolit sledování plnění 

Nápověda říká: Po zapnutí je nastavení sledování plnění zobrazeno na stránce Absolvování kurzu a v nastavení činností kurzu.

  • Nová sekce Absolvování kurzu umožnuje nastavit kritéria podle kterých bude kurz splněn. Návod se však dále věnuje pouze vystavení odznaku za splnění konkrétní činnosti.

V případě testu je nutné jít do vlastností testu a v části Plnění činností nastavit kritérium dle kterého bude test splněn. Obvyklé je dle vzoru níže v kombinaci se zaškrtnutím Požadovat známku.

Nastevení plnění činností u testu

Vytvoření a nastavení odznaku

Posledním krokem u používání odznaků je jejich vytvoření, to je dostupné v sekci Odznaky ve správě kurzu:

Nastavení > Správa kurzu > Odznaky > Přidat odznak

K základnímu nastavení odznaku je nutné vyplnit název, popis a přidat obrázek (velikost obrázku by měla být 100x100 px). K pokročilejším nastavením patří informace o vydavateli, což může být například katedra a vyučující. Nápovědou může být náhled na podrobnosti o odznaku, který je uveden na konci této stránky.

Volby k nastavení odznaku

Pro vydání odznaku za splnění testu budeme požadovat upravit kritéria a to konkrétně volbu Dokončení činnosti:


V kritériích lze nastavit více požadavků ke splnění.

Nastavení dokončenní činnosti

Po úspěšném splnění kurzu již může uživatel vidět odznak ve svém profilu.

NBáhled na odznak v profilu uživatele

Po kliknutí na obrázek s odznakem se dozví i podrobnosti:

Náhled na podrobnosti o odznaku

Další zdroje:

https://docs.moodle.org/27/en/Category:Badges

https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=8085 Moodle.org Forum