Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Jak lze studenty zapsat?

 • Pokud je napojení na STAG, je průběžně prováděn zápis studentů dle STAG (ruční metody zápisu). Dodatečně lze ručně přidat studenty přes část Účastníci (může i vyučující). Další možností je povolit sebezápis, kdy se studenti mohou zapsat sami (metod zápisu může být povoleno více).

Lze změnit vhled (motiv v kurzu)?

 • Z důvodu problematické podpory a možného snížení výkonu systému není volba motivu pro jednotlivé kurzy povolena.
 • Povolena je možnost změny vzhledu celého systému : V nastavení uživatele zvolit Profil > Upravit Profil > Upřednostňovaný motiv. Obvyklý výběr je mezi starším Clean a modermějším Boost.
Kde najdu Správu kurzu?
 • V novém vzledu je nastavení soustředěno do rozbalovacího menu u ikony ozubeného kola umístěné u názvu kurzu. Některé staré známé volby zobrazované jako Správa kurzu jsou zobrazeny po kliknutí na volbu Více.

Proč při editaci textu není možné změnit druh písma?

 • Volba druhu písma není v některých částech systému umožněna. Častěji však jde o problém internetového prohlížeče a nekorektně zobrazeného editoru textu. Problém se vyskytnul v některých verzích prohlížeče Internet Explorer, případně při chybějící instalaci podpory jazyka Java. Textovým editorům se věnuje samostatná kapitola nápovědy.

Proč se nelze přihlásit?

 • Nejčastější příčinou je prošlé heslo nebo nesprávně zadávané údaje. Podrobněji se tématu věnuje stránka přihlášení. Pokud jméno a heslo do jiných systémů funguje (pošta, STAG), kontaktujte správce systému. Ne všechny skupiny uživatelů sítě UHK mají automatický přístup do systému.

Studenti kurz nevidí.

 • Ve výchozím nastavení je kurz skrytý. Teprve po dokončení a ošetření metod zápisu je vhodné kurz zviditelnit. Postup je popsán na stránce skrytý kurz.

Lze převést kurzy do offline podoby?

 • S ohledem na interaktivitu spíše ne. Vše je závislé na používaných činnostech, materiály v podobě dokumentů, knihy a některé jiné lze jednoduše stáhnout a prohlížet i offline. U interaktivních činností například u testů je to již složitější.
Jaká verze systému je používána?
 • Pro akademický rok 2018/2019 jde o verzi Moodle 3.5.x, jedním z hlavních důvodů je doba podpory (long-term support release (LTS) - https://docs.moodle.org/dev/Releases a tím provozování nejpoužívanější verze.
 • V roce 2019/2020 jde o verzi 3.7.x a pro rok 2020/2021 je návrat k LTS verzi 3.9.x.
Nějaké další důležité dotazy?
 • Užívání informačních a komunikačních technologií se dále řídí provozním řádem ICT UHK (Rektorský výnos č.04/2017).