Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

1. V tématu (sekci) kam chceme test přidat kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál

Výběr činnosti : Test

2. Ze seznamu vybrat Test a potrdit přes tlačítko Přidat

3. Upřesnit parametry testu – důležitý a povinný  je především název, který se zobrazuje jako popis testu,

pro jednotlivé položky je zobrazena nápověda po kliknutí na kolečko s otazníkem .

Časování:

Zpřístupnit test – přesný datum a čas kdy má být test dostupný

Uzavřít test – přesný datum a čas do kdy musí být test absolvován (dostupný).

Časový limit – určení časového limitu, kdy je uvedený čas odpočítáván od spuštění testu. 4as do konce je v průběhu testu zobrazne v navigačním bloku.

Když vyprší čas – upřesnění chování po uplynutí časového limitu.

  • Otevřené pokusy jsou automaticky odeslány - pokud vyprší čas je automaticky proveden pokus o odeslání testu, případně test uzavřen a vyhodnoceny průbežně uložené pokusy.
  • Pokusy musí být odeslány před vypršením lhůty nebo se nepočítají - pokud není provedeno ruční odeslání, nejsou uloženy a hodnoceny žádné z odpovědí.
Známka

Potřebná známka – nastavení limitu pro splnění testu, obvykle se doplnuje až po vložení všech otázek.

Chování úloh
Adaptivní režim – obvykle u testů nanečisto a s okamžitou odezvou. Režim bez penalizace
Odložený výsledek – výsledky a zpětná vazba je zobrazena až po úplném odevzdání a vyhodnocení testu.
Okamžitý výsledek
S mírou jistoty – student navíc uvádí jak hodně si je jistý svou odpovědí, kdy na základě uvedení jistoty lze získat či ztratit další body.
Možnosti prohlídky
Nastavení ovlivnující informace o výsledku testování (správné odpovědi / známky).
V průběhu pokusu – pro některé speciální testovací režimy (interaktivní s vícero pokusy), kdy je zobrazena zpětná vazba v průběhu pokusu.
Ihned po pokusu o zvládnutí testu.
Později, dokude je test zprřístupněn – informace v době času mezi zpřístupněním a uzavřením testu.
Po uzavření testu, pokud je datum uzavření nastaveno.
Jednotlivé volby možností prohlídek:
Pokus
Zda je správně
Body
Konkrétní rekace
Obecná reakce
Správná odpověď
Celková reakce
Další omezení pokusů
Vyžaduje heslo – pro přístup k testu je dále vyžadována znalost zadaného hesla (pro účely ustního sdělení na učebně těsně před testem).
Vyžaduje síťovou adresu – další ochrana přístupu na vybrané sítové adresy (omezení na místní síť / učebnu / konrétní počítač).

Typy testových úloh

Výběr typu testové úlohy

4. Přídání testové úlohy (otázky)

Dlouhá tvořená odpověď (Essay question type)
  • na otázku student píše odpověď v podobě několika slov či vět.
  • lze přidat odpověď v podobě připojení souboru (lze navíc určit konrétní typ souboru).
  • součástí otázky může být předpřipravený text (šablona).
  • úlohu nelze vyhodnoti automaticky a učitel musí provést ruční ohodnocení.
  • https://docs.moodle.org/en/Essay_question_type
Doplňovací úloha (Cloze) [Embedded Answers (Cloze)]
  • speciální typ úlohy obsahující text s až několika různými úlohami.

Příklad:

Příkaz pro vypsání pracovního adresáře v Linuxu: {1:SHORTANSWER:%100%pwd#Velmi dobře} 
Jednoduchá vypočítávaná úloha [Calculated simple]

Určeno pro matematické úlohy např.

Kolik Wh spotřebuje má PC měsíčně pokud počítáme s {x} dny a {y} hodin denne a prikonem {z} W.
Krátká tvořená odpověď [Short answer]

Poskytuje automatické vyhodnocení. Populární například pro vzorce / slovíčka. Možnost zadat více správných odpovědí.

Numerická úloha [Numerical]
Podobné krátké tvořené odpovědi. Ale navíc s podporou výpočtů a převodů jednotek.
Pravda/Nepravda [True/False]
  • Na zadanou otázku jsou přípustné pouze dvě odpovědi. Pravda pokud zadaný text je pravdivý a Nepravda pro nesouhlas s tvrzením v úloze.

Přiklad otázky typu Pravda nebo Nepravda

Přiřazování [Matching]
  • Pro každou podúlohu jsou vybírány odpovědi.

Příklad přiřazování

Přiřazování z krátkých odpovědí Random short-answer matching]
Výběr z možných odpovědí [Multiple choice]
příklad Multiple Choice
Vypočítávaná úloha [Calculated]
Vypočítávaná úloha s více možnostmi [Calculated multichoice]

Import Dat

Do banky úloh může být využit import dat a tvořit jednoduché otázky například ve Wordu dle vzoru:

Co není interní část počítače:
A. Pevný disk
B. Klávesnice
C. Procesor
ANSWER: B

Soubor se ukládá jako jednoduchý txt dokument s kodováním UTF8 a pro import se využívá Formát Aiken. Otázka musí být na jednom řádku (bez použití Enter).

Oficiální nápověda:

http://docs.moodle.org/en/Questions

Youtube : Quiz - Learn the basics of teaching with Moodle (English) :

https://www.youtube.com/watch?v=Gi9qX-5GbwY