Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Přidání Testu

1. Ve vybrané části kurzu (téma / sekce), kde má být přidán test, vyberte volbu Přidat činnost nebo studijní materiál (podmínkou je kurz v režimu úprav)

Přidat činnost nebo materiál

2. Z nově zobrazeného seznamu vybrat činnost Test

Výběr přidáváného typu materiálu nebo činnosti

3. Upřesnit parametry testu (určeno pro pokročilejší nastavení chování a zpřístupnění testu, pro tvorbu samotného testu je důležitý samostatný další bod).

V tomto kroku formulář nabízí různé volby ovlivnující testování. Důležitý a povinný  je především název, který se zobrazuje jako popis testu na hlavní stránce kurzu. Do úvodu lze napsat doplnující informace o testu nebo podmínky jeho průběhu. Nápovědu pro jednotlivé položky lze zobrazit po kliknutí na kolečko s otazníkem .

Časování:

Zpřístupnit test – přesný datum a čas kdy má být test dostupný

Uzavřít test – přesný datum a čas do kdy musí být test absolvován (dostupný). Uzavření testu je nadřazeno časovému limitu, pokud je tedy uzavření testu například 18:59, časový limit 10 minut a účastník začne v 18:54, má ve skutečnosti pouze 4 minuty.

Časový limit – určení časového limitu, kdy je uvedený čas odpočítáván od spuštění testu. Čas do konce je v průběhu testu zobrazen v navigačním bloku.

Když vyprší čas – upřesnění chování po uplynutí časového limitu.

 • Otevřené pokusy jsou automaticky odeslány - pokud vyprší čas je automaticky proveden pokus o odeslání testu, případně test uzavřen a vyhodnoceny průbežně uložené pokusy.
 • Pokusy musí být odeslány před vypršením lhůty nebo se nepočítají - pokud není provedeno ruční odeslání, nejsou uloženy a hodnoceny žádné z odpovědí.
Známka

Potřebná známka – nastavení limitu pro splnění testu, obvykle se doplňuje až po vložení všech otázek.

Chování úloh
 • Adaptivní režim – obvykle u testů nanečisto a s okamžitou odezvou. Režim bez penalizace.
 • Odložený výsledek – výsledky a zpětná vazba je zobrazena až po úplném odevzdání a vyhodnocení testu.
 • Okamžitý výsledek – výsledek je zobrazen okamžitě po odevzdání pokusu.
 • S mírou jistoty – student navíc uvádí jak hodně si je jistý svou odpovědí, kdy na základě uvedení jistoty lze získat či ztratit další body.
Možnosti prohlídky
Nastavení ovlivňující zobrazení informací o výsledku testování (správné odpovědi / známky).
V průběhu pokusu – pro některé speciální testovací režimy (interaktivní s vícero pokusy), kdy je zobrazena zpětná vazba v průběhu pokusu.
Ihned po pokusu o zvládnutí testu - do cca 2 minut budou informace dostupné.
Později, dokude je test zpřístupněn – informace v době nastaveného času mezi zpřístupněním a uzavřením testu.
Po uzavření testu, pokud je datum uzavření nastaveno.

Jednotlivé volby možností prohlídek:
 • Pokus
 • Zda je správně
 • Body - celkový počet získaných bodů a nejčastější volba.
 • Konkrétní reakce
 • Obecná reakce - komentář učitele k vybraným odpovědím.
 • Správná odpověď -zobrazení správné odpovědi.
 • Celková reakce - možnost zobrazení slovní reakce v závislosti na meze bodování, tedy například výsledná známka.

Další omezení pokusů
Vyžaduje heslo – pro přístup k testu je dále vyžadována znalost zadaného hesla (pro účely ustního sdělení na učebně těsně před testem).
Vyžaduje síťovou adresu – další ochrana přístupu na vybrané sítové adresy (omezení na místní síť / učebnu / konrétní počítač).


4. Přídání testové úlohy (otázky)

Možnost přidání nové otázky aktivujeme výběrem volby editace testu  (Ozubené kolo > Upravit test) :

Ozubené kolo : Upravit test

V zobrazeném seznamu otázek (přinovém testu prázdný) nyní v najděte volbu Přidat a zvolte novou úlohu. Na této stránce lze také snadno upravovat počet získaných bodů za celý test a jednotlivé známky.

Seznam otázek

volba pro novou úlohu :

Volba : Přidat novou úlohu

Z výběru typů otázek vybete požadovaný typ otázky.

Volba Typu úlohy

Různé typu otázek mají následně různé nastavení a volby k tvorbě odpovědí.  Nejčastější volbou bývá "Výběr z možných odpovědí".

Výběr z možných odpovědí (Matching)
Prvním a základním krokem je určit název otázky pro náhled a nadpis a samotnou otázku, vlitelně lze řešit zařazení otázky do kategorie (vhodné využívat při rozsáhlých testech a požadavku přenosu kategorií mezi kurzy).
Volba jména, otázky a kategoriie
Další upřesnující volby jsou (velmi často ponechány ve výchozí přednastavené podobě) :
 • Výchozí známka - počet získaných bodů, obvykle 1 bod, ale různý počet bodů může například odlišit složitější otázky.
 • Jedna nebo více odpovědí? -  upřesnění zda má být jedna opověd správná, nebo více odpovědí (multichoice). V případě více odpovědí je nutné rozložit 100% mezi jednotlivé otázky.
 • Zamíchat odpovědi? - zda má být pořadí jednotlivých otázek náhodně řazeno, nebo je pořadí pevné.
 • Formát číslování odpovědí  - upřesnění jak mají být označeny jednotlivé odpovědi (čísly, písmeny,..).
 • Zobrazit standardní pokyny - možnost zobrazení pokynů dle počtu odpovědí, tedy zda je odpověd jedna nebo jiný konrétní počet.
Zadání odpovědí :
Po vyplnění otázky a upřesnujících voleb jsou zobrazeny pole k zadání odpovědí. Důležité je označení odpovědi známkou, kdy správná odpověd u jedné odpovědi je 100%. Viz obrázek níže.
Zadávání odpovědi.
Reakce se obvykle zobrazuje v hodnocení a může sloužit například k odkázání na podrobnější vysvětlení.

Příklad výsledného návrhu:
Příklad : Výběr z možných odpovědí
Výběr z možných odpovědí [Multiple choice]
příklad Multiple Choice

Dlouhá tvořená odpověď (Essay question type)
 • na otázku student píše odpověď v podobě několika slov či vět.
 • lze přidat odpověď v podobě připojení souboru (lze navíc určit konrétní typ souboru).
 • součástí otázky může být předpřipravený text (šablona).
 • úlohu nelze vyhodnoti automaticky a učitel musí provést ruční ohodnocení.
 • https://docs.moodle.org/en/Essay_question_type
Doplňovací úloha (Cloze) [Embedded Answers (Cloze)]
 • speciální typ úlohy obsahující text s až několika různými úlohami.

Příklad:

Příkaz pro vypsání pracovního adresáře v Linuxu: {1:SHORTANSWER:%100%pwd#Velmi dobře} 
Jednoduchá vypočítávaná úloha [Calculated simple]

Určeno pro matematické úlohy např.

Kolik Wh spotřebuje má PC měsíčně pokud počítáme s {x} dny a {y} hodin denne a prikonem {z} W.
Krátká tvořená odpověď [Short answer]

Poskytuje automatické vyhodnocení. Populární například pro vzorce / slovíčka. Možnost zadat více správných odpovědí.

Numerická úloha [Numerical]
Podobné krátké tvořené odpovědi. Ale navíc s podporou výpočtů a převodů jednotek.
Pravda/Nepravda [True/False]
 • Na zadanou otázku jsou přípustné pouze dvě odpovědi. Pravda pokud zadaný text je pravdivý a Nepravda pro nesouhlas s tvrzením v úloze.

Přiklad otázky typu Pravda nebo Nepravda

Přiřazování [Matching]
 • Pro každou podúlohu jsou vybírány odpovědi.

Příklad přiřazování

Přiřazování z krátkých odpovědí Random short-answer matching]
Vypočítávaná úloha [Calculated]
Vypočítávaná úloha s více možnostmi [Calculated multichoice]


Import Dat

Do banky úloh může být využit import dat a tvořit jednoduché otázky například ve Wordu dle vzoru:

Co není interní část počítače:
A. Pevný disk
B. Klávesnice
C. Procesor
ANSWER: B

Soubor se ukládá jako jednoduchý txt dokument s kodováním UTF8 a pro import se využívá Formát Aiken. Otázka musí být na jednom řádku (bez použití Enter).

Oficiální nápověda:

http://docs.moodle.org/en/Questions

https://docs.moodle.org/archive/cs/Přidání/úprava_testu

https://docs.moodle.org/310/en/Import_questions

Youtube : Quiz - Learn the basics of teaching with Moodle (English) :