Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Založení kurzu pro přijímací řízení
 • Kurz je zakládán administrátorem na požádání, k založení jsou vyžadovány údaje:
  • dlouhý a krátký název
  • vyučující (tvoří testy a provádí vyhodnocení)
  • obor ve STAGu, ke kterému bude kurz přiřazen (administrátor nastavuje Atributy kurzu a domluví s administrátory STAGu přiřazení k požadovanému oboru). Při úspešném nastavení jsou na základě informací ze STAG (modulu přijímačky) zapsáni uživatelé.
Vytvoření testu
 • Založení testu a jeho tvorba je v podstatě stejná jako pro klasické kurzy - "Přidat činnost nebo studijní materiál" > zvolit Test. V nastavení je dále nejčastěji nastaveno datum a čas zpřístupnění testu a časový limit. V počtu pokusů bývá obvykle zadán 1 pokus. Některé z informací k tvorbě testu jsou probírány v nápovědě Moodle na adrese kurzy.uhk.cz/napoveda
Výsledky
 • Příklad výsledného hodnocení v Moodle:

Příklad hodnocení v Moodle

Příklad přeneseného výsledku ve STAG:

Příklad hodnocení ve STAG

Safe Exam Browser
 • Aplikace Safe Exam Browser (safeexambrowser.org/) je alternativou ke známým internetovým prohlížečům (Firefox, Google Chrome,..) s možnostmi většího zabezpečení, kdy jsou potlačeny ostatní programy na počítači. Funguje na Windows a Apple.
 • Pomocí SEBConfigTool.exe je vytvářeno nastavení testu, například adresa testu a omezení některých funkcionalit na počítači. Vytvořený soubor nastavení je následně poskytován k stažení a pomůže se spuštěním testu, podmínkou je nainstalování programu SafeExam Browser na testovací zařízení.

SEB Config

Příklad souboru SEB ke stažení (bez zašifrování a Admin hesla k úpravě) :


SebClientSettingsUHK.seb

Exam key:

96481a8fd06a43a27b324fde331961dab1def1793a7f139d410f1bd74d1604bb

Nastavení Testu pro použití SEB

Používání SEB vyžaduje vždy konfiguraci v podobě šablony (souboru), která upřesnuje chování Safe Exam Browser a odkaz na Moodle, případně konrétní test. Jak šablona vzniká je určeno ve vlastnostech testu na záložce Safe Exam Browser a volbě Vyžaduje použití Safe Exam Browser.

Nastavení testu - Safe Exam Browser

 • Ne - k testu nebude SEB využíván a je tedy možné jej standardně absolvovat v bežném internetovém prohlížeči či aplikaci Moodle App.
 • Ano - nakonfigurovat ručně - po této volbě je zobrazneo několik upřesnujících konfiguračních voleb, kdy jejich nastavení slouží k automatickému vytvoření konfiguračního souboru a jeho nabídnutí ke stažení.

Spuštění testu pomocí SEB s nabídnutím stažení konfiguračního souboru

Volby generující konfigurační soubor zajistí nabídnutí stažení programu SEB, konfiguračního souboru i jeho spuštění. Studentům se tak zobrazí u testu následující obrazovka:
Spuštění SEB s nabíkou stažení programu a konfigurace


Výhody
 • Výrazné ulehčení v tvorbě testů, jejich ohodnocení a archivace.
 • Možný automatický přenos výsledků do STAGu.
Nevýhody
 • Poměrně obtížná ochrana před zkopírováním testu pomocí technických prostředků, ručně psaných poznámek studenta, či jiný způsob.
 • Problémová identifikace studenta, okolního prostředí a dohled v průběhu testu.  Klasické certifikační testování obvykle probíhá na základě prokázání se dokladu totožnosti s fotografií před testem, proběhne vyfocení účastníka a samotný test probíhá ve speciální testovací místnosti, na vyhrazeném počítači, pod dohledem několika kamer a bez využití jakýchkoliv pomůcek (tištěné listy, mobil či jiné další zařízení).
 • Možné technické problémy na straně studenta či infrastruktury UHK. Příkladem může být výpadek internetové konektivity (a její dostatečná kvalita), elektřiny, problémy s klientským zařízením.
 • Není určen maximální počet současně připojených uživatelů, nebylo provedeno zátěžové testování, výsledek se může lišit v závislosti na datové složitosti testu, vytíženosti sítě, internetové konektivity a systému. Desítky uživatelů by neměl být problém, při stovkách již hrozí problémy nejen na straně uživatelů, ale i systému.
 • Zabezpečení systému a testy. Původně zamýšlené testování mělo probíhat na omezeném počtu  počítačů / učeben v rámci sítě UHK s omezením přístupu na IP adresy, kdy systém neměl být dostupný z internetu. Doporučeno je využít Safe Exam Browser, tím je částečně řešena bezpečnost na klientském zařízení s probíhajícím testem.
 • Možné použití dohledu kamery, která společně s mikrofonem není u studentů vždy samozřejmostí, někdy navíc činí potíže její zprovoznění a následné používání. Jena kamera obvykle zabírá pouze omezený prostor, někdy jsou tak doporučovány spíše dvě. Problémem může být i dostatečně kvalitní rychlé internetové spojení. Moodle dohled neřeší a je nutné využít jiné nástroje, z nejznámějších například Microsoft Teams, ZOOM, CISCO Webex. Často je tedy využívaná kombinace kamera v mobilu / tabletu a NTBči stolní počítač pro test. Řešení je vhodné spíš pro menší skupinu v max. desítkách účastníků, kdy dohled nad větším počtem je poměrně nepřehledný a neefektivní. Z dalších problémů je vyšší náročnost na systémové zdroje, kvalitnější rychlé internetové připojení studenta a kvalita obrazu.

Hlavní otázkou tedy je organizace před testem a v průběhu testu. Možné oblasti k řešení:

 • předání přihlašovacích údajů
 • informace o průběhu testu a technických požadavcích
 • otestování spojení a přihlášení před testem
 • identifikace účastníků
 • možnosti odvolání
 • vyhodnocení a informace o výsledcích
 • další technické a právní pro splnění legislativy
Další informace: