Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Pokyny pro přihlášení
  • Student obdrží pokyny k přihlášení obsahující :
    • adresu testu (např. kurzy.uhk.cz)
    • uživatelské jméno a heslo.
  • Adresa může být směrována přímo ke konkrétnímu testu, např. https://pegas.uhk.cz/mod/quiz/view.php?id=347 (s použitím alias to lze zjednodušit např. na pegas.uhk.cz/prijtest347). Pokud je použit Safe Exam Browser, je poskytnut ke stažení soubor, který obsahuje adresu testu.
  • Nejčastěji je uváděna adresa systému a na této adrese je v čase testu zobrazen odkaz na test.
    Úvodní obrazovka s testem
Po kliknutí na tlačítko "Pokusit se o zvládnutí testu" je zobrazeno upozornění a pokyn k dalšímu potvrzení startu testu
Průběh testu
Test bývá časově omezen, nejčastěji 1 hodina. Čas se začne odpočítávat od okamžiku, kdy začnete pokus a je třeba jej odevzdat před skončením limitu. Následuje tedy ještě další požadavek na povtzení startu testu.
Dál už následuje samotný test složen z různých typů testovacích otázek dle nastavení testu. V průběhu vyplňování otázek je v části obrazovky zobrazován zbývající čas.
Příklad obrazovky s testem
Po vyplnění všech otázek je zobrazeno konečná obrazovka kdy by student měl potvrdit ukončením přes tlačítko Odeslat vše a ukončit pokus.
 
Obrazovka pro ukončení testu
 
Dle nastavení testu může být po ukončení zobrazeno vyhodnocení, u přijímacího testu nebude pravděpodobně zobrazeno. Dle typů testovacích otázek může být vyhodnocení automatické, nebo musí být otázky ještě ručně vyhodnocovány.
Možné okamžité vyhodnocení testu
Souhrná obrazovka s vyhodnocením konrétního testu (pokusu):
Souhrn pokusu