Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Pro vytvoření testu s náhodným pořadím a náhodným výběrem z okruhu otázek, lze využít přidání náhodné úlohy z banky úloh.

Při úpravě testu vyberte volbu náhodnou úlohu z banky úloh.

Přidat náhodnou úlohu z banky úloh

Dalším krokem je upřesnění kategorie z které má být test generován a počet úloh.

Upřesnění kategorie a počtu úloh

Po potvrzení tlačítkem Přidat náhodnou úlohu je v testu zobrazen u otázek popis Náhodná ..

Test s náhodnými úlohami