Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Resetování kurzu znamená možnost obnovení výchozího stavu, před zápisem studentů. To je vhodné při přípravě kurzu na nový rok, kdy je prováděno  odstranění studentských registrací a uživatelská data.

Reset je obvykle prováděn ručně administrátorem serveru na začátku školního roku. Pro rok 2015/2016 bylo u každého kurzu ručně provedeno:

  • Reset kurzu s výchozím nastavením (viz obrázek níže).
  • Nebylo provedeno přejmenování kurzu na rok 2015!. Dlouhý i krátký název by si měl každý učitel zadat dle STAGu či dle svého uvážení !

Nebyl proveden reset u kurzů:

  • Nastavených jako skrytých
  • Porušující standardní konvenci pro pojmenovávání kurzů (například nebyl uveden rok v názvu).
  • U kurzů v jejichž názvu byl již uveden rok 2015, nebo naopak starší než 2014, tzn. 2013, 2012.
  • Umístěných v projektových kategoriích, tedy Augustin, Erasmus, INDICT, InPdF, PříFIno, .

Nastavení resetu kurzu

Reset nenastavuje metody zápisu. To může být nežádoucí :
  • Pokud je povoleno neomezené přihlašování, pak se studenti mohou do kurzu kdykoliv přihlásit.
  • Velmi často se tak stane, že ještě před změnou metod zápisu probíhají nechtěné zápisy (studenti z minulého roku, či jiní, hledající informace o předmětech, přestože předmět nemají ještě zapsaný).