Nápověda

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Po zapnutí režimu úprav lze přidat soubor dvěma způsoby :

1. Drag and Drop (Táhni a Pusť)

  • Využitím funkcionality Windows lze soubor jednoduše pomocí myši uchopit na ploše nebo v jiné složce, kdy pomocí držením tlačítka myši jej přetáhnout do vybraného místa v kurzu. Při přesouvání se pod kurzorem myši objevuje zelené plus s popisem "Přidat soubor" ( ).
Naznačení umístění souboru
Po puštění tlačítka je k zobrazení souboru reprezentováno ikonou dle typu souboru a popisem odpovídající jménu souboru.

2. Přidání aktivity Soubor

V požadované sekci klikněte na odkaz pro přidání studijního materiálu:

Vyberte položku Soubor v části STUDIJNÍ MATERIÁLY :

Další část je určena pro nahrání souboru a případné další nastavení.

Pomocí přetažení souboru nebo s pomocí ikony  proveďte nahrání souboru, doplňte název a potvrďte tlačítkem Uložit.


Další informace:
Oficiální dokumentace (File Resource)