Nápověda

Označení

Zvykem je umístění loga a označení v části úvod:

Prvním krokem klikneme na menu Upravit a položku Editace části.
Editace části
V okně Souhrn je vloženo logo a popis projektu.
Vložení loga a označení projektu

Další možností je využít tlačítek a následného zkopírování a vložení předpřipraveného zdrojového kódu :

Zobrazit více tlačítek - slouží k zobrazení více tlačítek, kdy tlačítkem Tlačítko k zobrazení zdrojového kódu je zobrazen zdrojový kód a lze tak vložit kód pomocí Ctrl+C a Ctrl+V.

Kód k vložení:

<p>Studijní opora a e-learning vznikl za podpory projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové (registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427).</p>
<p><img src="https://kurzy.uhk.cz/theme/img/logolink.png" alt="ESF" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="605" height="135">
</p>

Vložený zdrojový kód

Výsledek :

Náhled na začátek kurzu s logem EU