Studijní opora a e-learning vznikl za podpory projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové (registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427).

Kurz pro zaměstnance FF UHK, úroveň pokročilí (březen-červen 2018)

Kurz pro zaměstnance FF UHK, úroveň pre- intermediate (říjen 2017-listopad 2018)

Založení z důvodu vzniku nového kurzu pro zaměstnance FF UHK (říjen 2017-červen 2018).