Doplnění a prohloubení praktických znalostí francouzské morfologie systematickým studiem slovních druhů, gramatická cvičení, aplikace teoretických znalostí do praxe. Kurz zejména pro neoborové studenty FJ.