Studijní materiály k přednáškám a seminářům předmětů Didaktika FJ 3, 4; diskuze, reflexe studentů.