Studijní materiály k přednáškám a seminářům předmětů Didaktika FJ 1, 2; diskuze, reflexe studentů.