Hospodářské dějiny 2 (období první a druhé Československé republiky).