Kurz je podporou pro 2. semestr kurzu Všeobecný francouzský jazyk, předkládá přehled probíraných gramatických jevů a doplňuje a rožšiřuje učivo v oblasti frankofonní kultury a reálií.