Kurz obsahuje poslechová cvičení (reportáže) a podpůrné materiály k předmětu Multimediální program ve FJ. Čerpá zejména z webových stránek www.TV5monde.com, z pořadu 7 jours sur la planète. Cílem kurzu je nácvik poslechu s porozuměním ve FJ a rozvoj této řečové dovednosti u studentů. Každá reportáž je doplněna pracovním listem, listem "corrigé" se správným řešením a listem "transcription" - převedením reportáže do psané formy. Tyto materiály umožňují studentům samostatný nácvik poslechu s porozuměním včetně autokorekce.