Předmět je zaměřen na osvojení základů vektorové a rastrové grafiky, na práci s grafickými programy GIMP, INKSCAPE a na získání základů 3D technologií.