Kurz zprostředkovává úvodní literárněvědnou terminologii s ohledem na německy psanou literaturu, seznamuje studenty se základy teorie literatury a interpretace německy psaných literárních textů atd.