Vytvořit přehled o vztazích a zákonitostech v rámci přírodního prostředí krajiny s cílem analyzovat jednotlivé složky, prostorovou diferenciaci, komplexní vazby a možnost využití. Poskytnout východiska pro kvalifikované hodnocení krajiny jako složky rekreačního prostoru cestovního ruchu.