Kurz projektu Nadané dítě.eu. Kurz s akreditací MŠMT je určen pro učitelky a učitele MŠ.

Kurz je tvořen pěti základními moduly:

1 Jak ho/ji poznám – modul zaměřený na identifikaci nadaných v teoretické i praktické rovině.

2 Kdo/co mi může pomoci – modul zaměřený na tři základní zdroje pomoci: informační prameny (literatura, internet), instituce (škola, poradenské zařízení) a rodiče.

3 Jak s ní/m pracovat – modul soustřeďuje lekce s praktickými návody pro péči o nadané: legislativní podmínky, IVP, ŠVP, metody a techniky, problémové oblasti,  kazuistiky.

4 Diskuse – modul otevírá prostor pro formování vlastních názorů, zhodnocení vlastních zkušeností, diskuse je řízená lektorem specialistou v oboru nadání.

5 Teoretická východiska – modul nabízí základní pojmovou strukturu k tematice nadání.

6 Ověření získaných kompetencí

Kurz projektu Nadané dítě.eu. Kurz s akreditací MŠMT je určen pro učitelky a učitele ZŠ.

Kurz je tvořen pěti základními moduly:

1 Jak ho/ji poznám – modul zaměřený na identifikaci nadaných v teoretické i praktické rovině.

2 Kdo/co mi může pomoci – modul zaměřený na tři základní zdroje pomoci: informační prameny (literatura, internet), instituce (škola, poradenské zařízení) a rodiče.

3 Jak s ní/m pracovat – modul soustřeďuje lekce s praktickými návody pro péči o nadané: legislativní podmínky, IVP, ŠVP, metody a techniky, problémové oblasti,  kazuistiky.

4 Diskuse – modul otevírá prostor pro formování vlastních názorů, zhodnocení vlastních zkušeností, diskuse je řízená lektorem specialistou v oboru nadání.

5 Teoretická východiska – modul nabízí základní pojmovou strukturu k tematice nadání.

6 Ověření získaných kompetencí

Cílem předmětu je bližší seznámení s průřezovými tématy v primárním vzdělávání. Předmět poskytuje kromě základní charakteristiky jednotlivých průřezových témat praktické ukázky možných způsobů integrace PT do vzdělávacích obsahů a seznamuje studenty s tematickými okruhy zaměřenými na rozvoj postojů a hodnot