Kurz je určen pro studenty KTVS PdF a podává ucelené informace o anatomii člověka. Rozsah předmětu je vytvořen s ohledem na nutné znalosti budoucího učitele TV.

Kurz Teorie a didaktika atletiky je určen pro studenty oborového studia Tělesné výchovy na Kateře tělesné výchovy a sportu, Pedagogické fakulty.  Obsahuje základní předhled o problematice a studijní literaturu k předmětu.