Kurz je financován prostřednictvím projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

V kurzu budou k dispozici reflektované učební materiály vytvořené v projektu Učit (se) spolu (viz https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf-1/spoluprace-s-praxi/projekty/ucit-se-spolu).

Založení z důvodu vzniku nového kurzu pro zaměstnance FF UHK (říjen 2017-červen 2018).