Kurz pro předmět Andragogika a gerontagogika ve studiu speciální pedagogiky.

Účastníci kurzu: studenti plnící předmět Praxe bloková (PPXBL, KPXBL)

Podmínky zápočtu: viz manuál v tomto kurzu (zadání praxe do systému, vykonání praxe, písemné hodnocení praxe ze strany organizace, ústní kolokvium, schválení deníku praxe)

Studenti, jimž je uznáno zaměstnání/dobrovolnictví, píší o 1 NS více a přinesou k nahlédnutí kopii pracovní/dobrovolnické smlouvy.

Účastníci kurzu: studenti plnící předmět Praxe souvislá (PPSOU, KPSOU)

Podmínky zápočtu: viz manuál v tomto kurzu (zadání praxe do systému, vykonání praxe, písemné hodnocení praxe ze strany organizace, ústní kolokvium, schválení deníku praxe)

Studenti, jimž je uznáno zaměstnání/dobrovolnictví, píší o 1 NS více a přinesou k nahlédnutí kopii pracovní/dobrovolnické smlouvy.


Kurz Prevence sociálně patologických jevů je určený pro studenty prezenční a kombinované formy oboru Sociální patologie a prevence.

Kurz je určen pro první ročníky kombinované formy studia, obory Sociální patologie a prevence a Sociální komunikace v neziskovém sektoru. 

Kurz je aktualizován pro rok 2018/2019.

„Kdo filozofii odmítá, již filozofuje, aniž by si to uvědomoval.“ — Karl Jaspers německý psychiatr a filozof 1883 - 1969

Studijní opora a e-learning vznikl za podpory projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové (registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427).