Pedagogická praxe souvislá završuje systém pedagogických praxí a umožňuje studujícím prohloubit své odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti v rámci ucelené dvoutýdenní pedagogické činnosti v MŠ. Cílem praxe je zdokonalení profesních kompetencí. Prostřednictvím realizace projektu si studenti budou prohlubovat didaktické, komunikativní, diagnostické i osobnostní kompetence. Naučí se plánovat a realizovat předškolní vzdělávání a evaluovat svou práci.

Souvislá praxe představuje závěrečnou etapu všech realizovaných praxí v bakalářském studiu oboru Učitelství pro mateřské školy. Cílem souvislé praxe je zdokonalení profesních (didaktických, komunikativních, osobnostních) kompetencí studentů v rámci uceleného dvoutýdenního působení v mateřské škole.

Učitelství pro MŠ, bakalářské studium
1. ročník, zimní semestr 2018 - 2019

Učitelství pro MŠ, bakalářské studium
2. ročník, zimní semestr, 3. ročník zimní semestr

Učitelství pro MŠ, bakalářské studium
2. ročník, letní semestr

Učitelství pro MŠ, bakalářské studium
1. ročník, letní semestr 2018 - 2019
prezenční studium - zkratka předmětu PMAPX
kombinované studium - zkratka předmětu KMAPX