Pedagogická praxe řízení MŠ uvádí studentky/ty do problematiky managementu MŠ. 

Zaměřuje se na rozvíjení základů manažerských kompetencí u vedoucích pedagogických pracovníků v MŠ. Seznamuje s hlavními funkcemi managementu MŠ  s plánováním, organizováním, kontrolou a vedením. Nabízí vhled do problematiky financování, hospodaření a řízení pedagogického procesu. Vede k prohlubování profesních kompetencí se zaměřením na management MŠ. Uskutečňuje se skupinově v určených mateřských školách.

Praxe je určená pro Navazující magisterské studium, 1. ročník oboru Pedagogika předškolního věku.

Navazující magisterské studium - Pedagogika předškolního věku
2. ročník, zimní semestr 2016 - 2017

Navazující magisterské studium - Pedagogika předškolního věku
1. ročník, zimní  semestr 2012 - 2013
Zkratka: PEDMGPX1