Nápověda

Doporučený postup pro tvorbu kurzu:

  • Vytvořit obsah
  • Upravit metody zápisu
  • Zpřístupnění (zviditelnit) kurz pro studenty.

U již existujících by mělo být provedeno:

  • Kontrola názvu (roku a formy), popisu a počet všech sekcí. V Nastavení > Správa kurzu > Upravit nastavení
  • Kontrola zda neobsahuje zápisy studentů z minulého roku - V Nastavení > Správa kurzu > Uživatelé > Zapsaní uživatelé
  • Kontrola aktuálnosti obsahu
  • Úprava metod zápisu. Zda například není omezení zápisu nastaveno na minulý rok. Zda je povolen automatický zápis studentů (metoda Zápis sebe sama do kurzu).

Nastavení kurzu