Nápověda

1. V tématu (sekci) kam chceme test přidat kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál

Výběr činnosti : Test

2. Ze seznamu vybrat Test

3. Upřesnit parametry testu – pro jednotlivé položky je zobrazena nápověda po kliknutí na kolečko s otazníkem.

Výběr typu testové úlohy

4. Přídání testové úlohy (otázky)

Dlouhá tvořená odpověď
  • na otázku student píše odpověď v podobě několika slov či vět.
  • Vyhodnocení provede učitel po odevzdání.
Doplňovací úloha (Cloze) [Embedded Answers (Cloze)]
  • speciální typ úlohy obsahující text s až několika různými úlohami.

Příklad:

Příkaz pro vypsání pracovního adresáře v Linuxu: {1:SHORTANSWER:%100%pwd#Velmi dobře} 
Jednoduchá vypočítávaná úloha [Calculated simple]

Určeno pro matematické úlohy např.

Kolik Wh spotřebuje má PC měsíčně pokud počítáme s {x} dny a {y} hodin denne a prikonem {z} W.
Krátká tvořená odpověď [Short answer]

Numerická úloha [Numerical]
Pravda/Nepravda [True/False]
  • Na zadanou otázku jsou přípustné pouze dvě odpovědi. Pravda pokud zadaný text je pravdivý a Nepravda pro nesouhlas s tvrzením v úloze.
Přiklad otázky typu Pravda nebo Nepravda
Přiřazování [Matching]
  • Pro každou podúlohu jsou vybírány odpovědi.

Příklad přiřazování

Přiřazování z krátkých odpovědí Random short-answer matching]

Výběr z možných odpovědí [Multiple choice]

Vypočítávaná úloha [Calculated]

Vypočítávaná úloha s více možnostmi [Calculated multichoice]


Oficiální nápověda:

http://docs.moodle.org/en/Questions