Jde o další kurz pro zaměstnance FF, nyní úroveň pre- intermediate (false beginners).

Založení z důvodu vzniku nového kurzu pro zaměstnance. C - celoživotní vzdělávání