Novinky

  • Proběhla aktualizace systému na verzi Moodle 2.9. U většiny kurzů proběhl reset obsahu, tedy odstranění studentských zápisů a dat (historie činností, odevzdané práce). Data pro minulý rok 2014/2015 jsou ostupná na adrese kurzy14.uhk.cz.

Informace o správné žádosti o vytvoření nového kurzu najdete v :

Skip course categories